Víra a povolání vědce/badatele

Akademická obec zažívá v posledních letech boom křesťanské vědecké praxe (Christian Scholarship). Akademici jako Alvin Plantinga, George Marsden nebo Williama Alston se podíleli jak na výrobě tohoto „výbušného materiálu“, tak na jeho „odpálení“...

Více..


Jedna ze dvou otázek, které často kladu svým studentům, je „Co je pro vás určující?“. Tím, že se jich takto ptám, chci docílit toho, aby si byli vědomi skutečnosti, že člověk si vyvíjí takové rámcové pojmy a přesvědčení, jež jsou poté určující pro pojmy a přesvědčení jiná...

Více..


Uplynulých 50 let universitního života bylo poznamenáno pohnutým a tumultuous přechodem z jednoho způsobu života ke druhému... Intelektuálové, kteří měli vůli k moci, se stali mnohem frustrovanějšími a rozčílenějšími než kdy před tím, neboť nemohli kontrolovat běh dějin... Politováníhodné nicméně je, že křesťanští vědci reformované tradice jen zřídkakdy ovlivnili 20. století...

Přeložil Martin Damašek

Překlad věnován Veronice Kramperové.

Více..


Mnoho badatelů včetně křesťanů se neshoduje v otázce, jaký má význam křesťanský pohled, pokud by křesťanští akademici oslovovali různé posluchače citáty z Písma, aby usadili spory nebo hledali Boží prozřetelnost...Přeložil Petr Sedý

Více..


Because Christians are interested in the truth for its own sake and because they are called to proclaim and defend their views to an unbelieving world and to seek to live consistently with those views, it is important for members of the believing community to think carefully about how to integrate their carefully formed theological beliefs with prominent claims in other fields of study...

Více..


K.I.: Thirty or thirty-five years ago, the public temper of mainline establishment philosophy in the English speaking world was deeply non-Christian. Few establishment philosophers were Christian; even fewer were willing to admit in public that they were, and still fewer thought of their being Christian as making a real difference to their practice as philosophers...

Více..