Politologie

It would be a serious mistake to think that the quest for human dignity and the concern for human rights are only matters for philosophical novelists like Camus or Dostoevsky...

Více..


Jednou z možností, kterou křesťané využívají několik posledních desetiletí, především pak v kontinentální Evropě, je utváření křesťanských politických stran. Sám mám blízké přátele, kteří jsou zapojeni do snah utvořit křesťanskou politickou stranu v Británii. Zatímco respektuji jejich upřímnou motivaci jakožto také věřící a miluji je jakožto své blízké, věřím, že dělají chybu. Proč? Dovolte mi zmínit čtyři důvody...

Více..


This article from the UK's Guardian (see link) could be very helpful for modern liberal democracies in the 21 century as they deal with increasingly diverse societies.

www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jun/17/religion-ethics

Více..


In the last few days we have begun to hear the various international protests against the actions of Swiss voters, to not allow the construction of future minarets in their small alpine nation. Very few thoughtful readers should be surprised that Aljazeera is complaining about “intolerance,” “extreme Islamophobia,” and “religious hatred.” In this context, Aljazeera seems to agree with Ekmeleddin Ihsanoglu, the secretary general of the Organization of the Islamic Conference, who called the ban an "example of growing anti-Islamic incitement in Europe by the extremist, anti-immigrant, xenophobic, racist, scare-mongering ultra-right politicians who reign over common sense, wisdom and universal values.

Více..


A Czech economist compares the pain of the world economic crisis to a hangover after a night of hard partying, implying that our developed economies have been drinking irresponsibly, that the changes needed are much deeper than merely taking some aspirin or buying a better brand of vodka...

Více..


Some religions, philosophies, and ideologies lead to the abuse of human rights when they are consistently implemented, whereas other religions, philosophies, and ideologies motivate people to protect human rights. Words are powerful; they shape and direct the actions of individuals, groups, and whole communities...

Více..


Paralelně k vývoji v rámci římsko-katolické církve, i většina evangelikálů má dnes za to, že lidská práva zcela zásadně vyplývají z evangelia, že diskurz lidských práv je dobrým nástroj k vyjadřování křesťanských pozic ve světě, a že jakákoli zodpovědná a na křesťanské víře postavená politika se musí cítit zavázána bránit a posazovat lidská práva.

Více..