Filozofie

K.I.: Thirty or thirty-five years ago, the public temper of mainline establishment philosophy in the English speaking world was deeply non-Christian. Few establishment philosophers were Christian; even fewer were willing to admit in public that they were, and still fewer thought of their being Christian as making a real difference to their practice as philosophers...

Více..


Jedna z nejdůležitějších otázek, kterou bychom si měli zodpovědět je: Jakým člověkem mám být? Tato otázka je spojena se všemi dalšími otázkami v lidském životě- tázáním po tom, co znamená být lidskou bytostí; co je skutečné a co má hodnotu...

Více..