Partneři

Spolupráce, inspirace a podpora: mezinárodní i domácí 

Jednou z hodnod KIP je od počátku existence mezinárodní i domácí rozměr. Dlouhodobě proto spolupracujeme s řadou mezinárodních i domácích organizací.

V jednotlivých projektech spolupracujeme s organizacemi, kde spatřujeme průnik a synergii v naší službě.

 

Spolupráce v rámci České republiky 

Česká evangelikální aliance (ČEA)

Evangelikální teologický seminář v Praze (ETS)

Univerzitní křesťanské hnutí (UKH)

Pražský Tyrannus Hall (PTH)

nakladatelství Návrat domů 

 

 Spolupráce zahraniční:

Global Scholars (USA/Kanada)

GZB (Nizozemí)

•Forum C (Nizozemí)

European Leadership Forum

 

Jsme vděční za dlouholetou spolupráci s uvedenými organizacemi. Považujeme za důležité vzájemné doplňování našich poslání a naplňování potřeb církví i společnosti v ČR.

Práce KIP je podporována z mezinárodních i domácích zdrojů.