ÚvodProjektyKřesťanské hodnoty v sekulární společnosti

To nejlepší z díla učitele národů pro rok 2020  
Porada o nápravě věcí českých

Kontext projektu:

V roce 2020 to bude 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Komenský nestihl dokončit své nejvýznamnější dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Záměrem projektu "Komenský 2020", jehož je KIP partnerem, je zhostit se tohoto výročí jako příležitosti k významné popularizaci a šíření Komenského křesťanského odkazu. Zamýšlíme přizvat Česko (především skrze školy) k navázání na Komenského „poradu“. 

Pro všechny stupně škol připravujeme zkrácenou verzi Komenského Porady a vyzveme žáky k uskutečnění vlastní „porady o nápravě věcí lidských“. Vyšleme je na poradu do ulic, na radnici, za policií, na charitu, do parlamentu i za prezidentem. Potom, co sepíší, co je třeba napravit, identifikují alespoň jednu věc, kterou by mohly samy udělat a udělají to.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je nejen oživit Komenského duchovní odkaz, ale také aktivizovat žáky i celý národ k realizaci konkrétní dobré věci v místě bydliště.

 

Doprovodné výstupy:

  • Přednášky – odborné i osvětové
  • Publikace – odborné i populární
  • Interaktivní knihy – „Porady“ pro jednotlivé stupně škol
  • Komiks o životě Komenského
  • Sympozia
  • Česko čte Komenského – na veřejných místech, v knihovnách apod. se budou číst vybrané citace z Porady

 

Vedoucí projektu:


     

     Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
     Univerzita Hradec Králové
     Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
     janhabl@seznam.cz
     jan.habl@uhk.cz
     jan.habl@ujep.cz
     UHK office: +420 493 331 320
     UJEP office: +420 475 282 168

 

Projekt můžete podpořit na účet Komenského institutu: 

Číslo účtu: 000000-3391684369/0800
Česká spořitelna, a. s.

Pro odlišení účelu vašeho daru použijte, prosím, var. symbol 11.

Finanční dary zaslané na tento projekt jsou daňově odečitatelnou položkou. Na všechny dary vystavujeme potvrzení, máme-li Vaše kontaktní údaje.

 

Publikace:

 

 

     Aby člověk neupadal v nečlověka.
     Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém
     (2016)

 

 

 

 

 

     I když se nikdo nedívá. Fundamentální otázky etic. vychovatelství
     (2015)

 

 

 

 

 

 

     Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti
     (2015)

 

 

 

Teaching and learning through story (2014)

Jan Amos Comenius. Unchanging legacy in changing society (2014)

 

 

     Učit (se) příběhem
     (2013)

 

 

 

 

 

 

     Lekce z lidskosti v životě a díle J. A. Komenského
     (2011, 2012)

 

 

 

 

 

     Ultimate human goals in Comenius and modern pedagogy
     (2011)

 

 

 

 

 

 

     Humanizace ve výchově a vzdělávání
     (2010)

 

 

 

 

S kým spolupracujeme:

Křesťanská akademie mladých

HOPE4KIDS

České studny

 

 


Přidat komentář

Pole označená * jsou povinná.


Prosím opište text.

Komentáře

Přidat komentář
Nenalezeny žádné záznamy.